726-585 Armring

Stempelmotiv / Stamped patterns

  • Artnr: 726-585
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Armring med stemplet motiv, inspirert av ulike funn fra Vikingtiden. Edle metaller var også en del av betalingsmiddlet i Vikingtiden. 900 e.Kr. 

Armring with stamped patterns, inspired by several Viking age findings. Precious metals were a part of the means of payment used in the Viking age. 900 A.D.

1,8 cm