Heggenfløyen, privatoppdrag

Åkerspenna, privatoppdrag

Skrytebrev fra Direktøren på Jorvik Museum i York

Oebergspenna, privat oppdragsgiver

Relikviekors, rekonstruksjon av gjenstand fra Universitetets Oldsaks-samling.
1200 tallet.

Vikingtidsbrosje i Borrestil funnet i Tromsø, for Tromsø museum

Fibula for Oldsakssamlingen

Berlock for Oldsakssamlingen

Frostadnåla rekonstruksjon for Lokalt historielag på Frostad

Hjertespenne for Hillestad / Norsk folkemuseum

Drueskje for Norsk folkemuseum

Vikingtids brosje for privat kunde

Dragestilsbrosje for gullsmed Møller i Trondheim

Sverdslirebeslag for Veien kulturminnepark Hringariki

Reperasjon Enkolpion for privat 

Hestehodefibula for Oldsakssamlingen 

Fuglefibula funnet i Hole i Buskerud 500 - 600 e.Kr.

Rekonstruksjon av Norsk Fuglebibula fra Oldsakssamlingen.
(Metalldetektorfunn)

Utsnitt av orginal

Rekonstruksjon av Vendemaske fra Vikingtid.
Funnet i Telemark. Befinner seg på Oldsakssamlingen.

Rekonstruksjon av Korsformet fibula.
Funnet i Telemark.
Befinner seg på Oldsakssamlingen i Oslo

Museumskopier

lagt til handlevogn